betingelser

Praktiske oplysninger

Det er vigtigt at vi har adgang til 230 V (minimum 13 amp.) samt rent vand. Gulvarealerne skal være ryddet. Ledninger, kabler mv. skal være fjernet fra gulvarealerne. Evt. Lister fjernes fra paneler og dørtrin.

Gulvafslibning

Gulvafslibning er ikke støvfrit, vi gør meget for at minimere støvgenerne, men slibestøv kan ikke undgås.
Vi anbefaler at i venter med at male fodpanelerne til efter gulvafslibningen, da der kan ske skader på dem.

Der kan forekomme ”syre/base” reaktioner på gulve når der behandles efter afslibning, dette opstår oftest på ældre fyr-planker. Denne reaktion sker ofte i samlinger og når der behandles med hvide pigmenter.

”Parketbrist” betyder at parketstavene slipper fra mellemlaget. Den mest almindelige type af brist er, når nogle få stave slipper. Disse kan oftest limes tilbage på plads med godkendt resultat. I enkelte tilfælde kan hele gulvet blive beskadiget. Denne type brist kan ikke repareres.

Lakgulve

Støvsugning eller vask med en hårdt opvredet klud.  Neutralt sæbe kan tilsættes vaskevandet, men det bør ikke være nødvendigt ved hver vask.

Oliegulve

Daglig rengøring foretages med støvsuger. Efter behov rengøres gulvet med en egnet sæbe tilsat vaskevandet. Husk altid at benytte hårdopvredne klude.

Det anbefales at man får tilset sit olieret gulv med 1 til 2 års mellemrum, for en evt. olieopfriskning.